Right Up Corner

ad left side

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

หมากอุบข้าว หรือ ฟักข้าว
ชื่ออื่นๆ : ฟักข้าว ผักข้าว ขี้กาเครือ พุคู้เด๊าะ

ฟัก ข้าวเป็นพืชที่ใช้ยอดอ่อน ใบอ่อน และผลอ่อนรับประทานเป็นผักได้ โดยนำมานึ่งหรือลวกให้สุกทานกับน้ำพริก หรือ นำไปปรุงเป็นแกง เช่น แกงแค ยอดอ่อนของฟักข้าวมีรสขม ออกหวาน มีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างมาก (4,782 ไมโคกรัม/100 กรัม) จึงช่วยบำรุงสายตา

สรรพคุณทางยา : ใบใช้เป็นยาถอนพิษ ใช้เป็นส่วนผสมในยาเขียว รากรสเย็น และรสเบื่อเล็กน้อย ใช้ถอนพิษไข้ทั้งปวง

yengo.com

หาเงินกับ www.bumq.com